Cookie & privacy informatie

Deze site gebruikt alleen functionele cookies.
Kijk voor meer informatie op onze Privacy pagina.

Privacy

Ikbendepressief.nl respecteert de privacy van de bezoekers van Ikbendepressief.nl, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens. De huidige versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is.

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van Ikbendepressief.nl accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

Ikbendepressief.nl verzamelt geen persoonlijke gegevens over u. We werken alleen met functionele/analytische cookies. Analytische gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Art. 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “de website”): Ikbendepressief.nl

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Ikbendepressief.nl, gevestigd te: Groningen, Nederland.

Art. 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Art. 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Art. 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

- de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
- de website tijdelijk niet beschikbaar hebben om updates uit te kunnen voeren.

Art. 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Art. 6 - Het verzamelen van gegevens

Ikbendepressief.nl verzamelt geen persoonlijke gegevens over u.

Art. 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via contact@ikbendepressief.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Art. 8 - Het beheer van de website

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Art. 9 - Commerciële aanbiedingen

Ikbendepressief.nl verstuurt geen commerciële aanbiedingen. Mail bij vragen over commerciële activiteiten naar: contact@ikbendepressief.nl.

Art. 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. In het geval van deze site is de maximale opslagduur en geldigheid van cookies 30 dagen.

Art. 11 - Cookies

1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van 30 dagen.

2. We maken gebruik van de volgende soorten cookies:

- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
- Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

3. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

- Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
- IBD_user_cookie_consent: cookie die door deze website wordt geplaatst om te onthouden dat u akkoord bent gegaan met de privacyvoorwaarden.

4. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke worden geïnstalleerd. Hoewel wij ons inzetten voor een minimaal gebruik van cookies kunnen wij niet in alle gevallen voorkomen dat cookies van derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. Wij zijn in deze gevallen niet aansprakelijk voor enig ongemak of lijden.

5. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en de verwijdering van cookies, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: autoriteitpersoonsgegevens/#faq

Art. 12 - Beeldmaterialen

Aan het beeldmateriaal dat tentoongesteld wordt op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Art. 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Art. 14 - Het beheer van de website

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: contact@ikbendepressief.nl.

© Ikbendepressief.nl

Je bent goed zoals je bent.

Ik ben depressief is er voor iedereen,
met of zonder depressie.

Pagina's

Artikelen

Opinie

Depressie zelftest

Poëzie

Contact

Info

Privacy

Over ons

2021 - 2023

contact@ikbendepressief.nl

© Ikbendepressief.nl


Opgericht in 2021. © Ikbendepressief.nl