Cookie & privacy informatie

Deze site gebruikt alleen functionele cookies.
Kijk voor meer informatie op onze Privacy pagina.

SSRI's (Selective Serotonine Reuptake Inhibitor)

L.Thieme

Gepubliceerd op: 8-11-2022

ikbendepressief.nl

InhoudRaadpleeg bij vragen over SSRI’s altijd een medisch professional.


Inleiding

SSRI's zijn veelvoorkomende medicijnen in de behandeling van depressie. SSRI staat voor Selective Serotonine Reuptake Inhibitor. SSRI's zijn alleen oraal in te nemen, bijvoorbeeld als tablet of drank.1


Wanneer een SSRI?

SSRI's zijn veelal medicijnen van de eerste keuze bij depressies. Dit komt voornamelijk door de lagere kans op bijwerkingen.2,3


Werking

SSRI's vergroten de beschikbaarheid van de neurotransmitter serotonine in de synaptische spleet.3 De synaptische spleet is de regio tussen twee hersen- of zenuwcellen, waar neurotransmitters uitgewisseld worden. Het exacte werkingsmechanisme en effect op depressie is nog niet volledig bekend. Aangenomen wordt dat hersen- en zenuwcellen gestimuleerd worden door de vergrote beschikbaarheid van serotonine. SSRI's hebben relatief weinig effect op andere neurotransmitters zoals dopamine of noradrenaline.1 SSRI's en de meeste andere antidepressiva worden meestal pas werkzaam na twee tot vier weken.4


Bijwerkingen

SSRI's hebben relatief weinig bijwerkingen vergeleken met andere medicijngroepen zoals TCA's (tricyclische antidepressiva). Veelvoorkomende bijwerkingen zijn: seksuele disfunctie, slaapproblemen, gewichtsveranderingen, angst, duizeligheid, droge mond (xerostomia), hoofdpijn en gastro-intestinale problemen.1,3 Raadpleeg voor een volledig overzicht van alle bijwerkingen of een medisch professional.


Effectiviteit

SSRI's bieden geen bescherming tegen het ontstaan van een depressie en zijn ook niet bij iedereen even effectief. Globaal leiden antidepressiva bij 50 tot 55% van de patiënten met een depressieve stoornis tot afname van de ernst van de depressie.4 Deze getallen moeten echter met voorzichtigheid worden gelezen. Het objectief meten van de werking van een medicijn tegen depressie is namelijk buitengewoon lastig. SSRI's zijn daarom niet duidelijk effectiever dan de andere antidepressiva.5


Moeilijkheden rond het meten van effectiviteit

Het meten van de effectiviteit van een medicijn is geen eenvoudige opgave. Dit geldt vooral wanneer het ziektebeelden zoals depressie betreft, aangezien iedereen andere een depressie op een andere manier kan doormaken. De effectiviteit van een medicijn kan daardoor verschillen. Bijvoorbeeld, een rustgevend medicijn kan voor de een helpen, terwijl de ander dit als een afvlakking van het gevoelsleven kan ervaren. Effectiviteit wordt daarom vaak beschreven als de afname van symptomen zoals somberheid, concentratievermogen of lichamelijke symptomen. In de meeste gevallen zijn dit soort beschrijvingen voldoende, maar toch omvatten ze niet altijd het gehele beeld. Een medicijn kan immers een symptoom wegnemen, maar kan ook vele bijwerkingen hebben.

Een andere methode om de effectiviteit van SSRI's te beoordelen is door veranderingen te meten in de kwaliteit van leven. Dit is onder andere onderzocht door Hoffman, Curtiss, Carpenter & Kind (2017).6 Deze onderzoekers stelden vast dat SSRI's een gematigd effect hebben op de kwaliteit van leven tijdens een depressie.


Soorten medicijnen

Binnen de SSRI's vallen de volgende medicijnen3:

- Citalopram
- Escitalopram
- Dapoxetine
- Fluoxetine
- Fluvoxamine
- Paroxetine
- Sertraline


Het zoeken naar de juiste antidepressiva

Antidepressiva zijn niet bij iedereen op dezelfde manier werkzaam. De zoektocht naar het juiste medicijn dat jouw symptomen bestrijdt kan lang duren en frustrerend zijn. Daarnaast kan het lijken alsof je niet serieus wordt genomen omdat je steeds weer een nieuw middel of andere dosis voorgeschreven krijgt. Dit is in de regel niet het geval, maar een noodzakelijk euvel dat bij de zoektocht naar het juiste medicijn hoort. Het belangrijkste dat je kunt doen is in de gaten houden of je (a) een verandering in je stemming opmerkt of (b) ongewenst bijwerkingen ervaart. Het kan ook zijn dat je geen veranderingen opmerkt. Bespreek dit in alle gevallen met je medisch professional. Er bestaan in deze zoektocht geen juiste of onjuiste antwoorden en er is helaas geen gouden standaard voorhanden.


Afbouwen

Er zijn geen vaste regels omtrent het afbouwen van antidepressiva. Het afbouwen van antidepressiva is een persoonlijk proces, waarbij contact met een medisch professional noodzakelijk is. In het algemeen wordt geadviseerd om langzaam af te bouwen met antidepressiva. Hierbij zijn een groot aantal factoren van belang, waaronder de duur van de depressie, de dosis van het medicijn, de duur van het medicijngebruik en de aan- of afwezigheid van onttrekkingsverschijnselen.7


Bronnen

  • Chu, A., & Wadhwa, R. (2023). Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. In StatPearls. StatPearls Publishing. Opgehaald van: deze-link.

  • Farmacotherapeutisch Kompas. serotonineheropnameremmers, selectief. Geraadpleegd op 29 April, 2023, van: deze-link.

  • Preston, J. D., O'Neal, J. H., Talaga, M. C., & Moore, B. A. (2021). Handbook of clinical psychopharmacology for therapists (9th ed.). 195-220. New Harbinger Publications, Inc.

  • NVvP. (2013). Depressie. Richtlijnendatabase. (PDF: pp. 90-96). Geraadpleegd op 1 Mei, 2023, van deze-link.

  • Luellmann, H., Morh, K. & Hein, L. (2017). Color Atlas of Pharmacology (5th ed.). 226-229. Thieme. DOI:10.1055/b-005-148888

  • Hofmann, S.G., Curtiss, J., Carpenter, J.K., & Kind, S. (2017). Effect of treatments for depression on quality of life: a meta-analysis. Cognitive behaviour therapy, 46(4), 265-286. Opgehaald van: deze-link.

  • NVvP. (2018). Multidisciplinair document 'Afbouwen SSRI's & SNRI's'. Geraadpleegd op 1 Mei 2023, van deze-link.


© Ikbendepressief.nl

Je bent goed zoals je bent.

Ik ben depressief is er voor iedereen,
met of zonder depressie.

Pagina's

Artikelen

Opinie

Depressie zelftest

Poëzie

Contact

Info

Privacy

Over ons

2021 - 2023

contact@ikbendepressief.nl

© Ikbendepressief.nl


Opgericht in 2021. © Ikbendepressief.nl